Do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne do projektu SZKOŁA MISTRZÓW – szkolenia z języka angielskiego TOEIC na poziomie A1-B2:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE aktualizacja 12.10.2017

Załącznik-nr-1-FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY

Załącznik-nr-2-OSWIADCZENIE_O_PRZETWARZANIU_DANYCH_OSOBOWYCH

Załącznik-nr-3-OŚWIADCZENIE-O-MIEJSCU-ZAMIESZKANIA

Załącznik-nr-4-OŚWIADCZENIE-O-WYKSZTAŁCENIU

Załącznik-nr-5-OŚWIADCZENIE-O-WIEKU-

Załącznik-nr-6-OŚWIADCZENIE-O-STATUSIE-OSOBY-NIEAKTYWNEJ-ZAWODOWO

SZKOŁA MISTRZÓW ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

Ponadto:

  • Regulamin rekrutacji powinien być parafowany na każdej stronie.
  • Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie dołączamy jeśli  dotyczy.
  • Zaświadczenie z Urzędu Pracy – osoby bezrobotne, zarejestrowane w UP.
  • Kserokopię ukończenia szkoły średniej w przypadku osób 25+, w przypadku osób 50+ świadectwa ukończenia ostatniej szkoły- uczelni.
  • Przedłożyć  wydruk z wynikiem testu z języka angielskiego (wydruk otrzymany na maila).