Zapytania ofertowe

Protokół z zapytania ofertowego 01_RR_SM_2016ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/AZON/GD/2017„Przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy”

Zapytanie ofertowe pośrednicy pracy

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Doświadczenie pośrednika pracy

Załącznik nr 3 Oświadczenie

Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Zapytanie ofertowe nr 1/RPO/AZON/GD/2017

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami-wynajem sali

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Rozeznanie rynku nr 01/RR/SM/2016 na wybór podręcznika do nauki języka angielskiego, który przygotowuje do egzaminu TOEIC

  1. Rozeznanie-rynku-01_RR_SM_2016
  2. Formularz-ofertowy-i-załączniki 01_RR_SM_2016
  3. Protokół 01_RR_SM_2016016

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Rozeznanie rynku nr 01/RR/SM/2017 na wybór ćwiczeń do nauki języka angielskiego, który przygotowuje do egzaminu TOEIC

  1. Rozeznanie-rynku-nr-01RRSM2017
  2. Formularz-ofertowy-i-załączniki-01RRSM2017
  3. Protokół 01_RR_SM_2017

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

06.03.2017 r. Rozeznanie rynku nr 02/RR/SM/2017 na wybór zestawów podręczników i ćwiczeń do nauki języka angielskiego, który przygotowuje do egzaminu TOEIC

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

26.06.2017 r. Rozeznanie rynku nr 03/RR/SM/2017 na wybór zestawów podręczników i ćwiczeń do nauki języka angielskiego, który przygotowuje do egzaminu TOEIC

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

03.01.2018 r. Rozeznanie rynku nr 01/RR/SM/2018 na wybór zestawów podręczników i ćwiczeń do nauki języka angielskiego, który przygotowuje do egzaminu TOEIC