Dokumenty rekrutacyjne

 

1. REGULAMIN REKRUTACJI KWALIFIKACJE ZAWODOWE_BUDUJĄCE KARIERĘ

2. zał. nr 1 FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY

3. Zał. nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

4. Zał. nr 3 Oświadczenie o miejscu zamieszkania_uczestnika

5. Zał. nr 4 Oświadczenie o_wykształceniu

6. Zał. nr 5 Oświadczenie o wieku

7. Zał. nr 6 Oświadczenie o statusie na rynku pracy

8. Zał. nr 7 Oświadczenie o nieuczestnictwie w_kursach

9. ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

10. OŚWIADCZENIE O KWALIFIKALNOŚCI

11. Oświadczenie płatnika KRUS-