Informacje o projekcie

 Firma GD Consulting Grzegorz Durak w partnerstwie z Ośrodkiem szkolenia zawodowego „EDUKATOR”  Łukasz Rokosz zaprasza do udziału w projekcie pt. „Kwalifikacje zawodowe budujące karierę” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Projekt realizowany od 01.02.2018 do 28.02.2019

Projekt „Kwalifikacje zawodowe budujące karierę” obejmuje 4 kursy:

  • kurs operatora koparki jednonaczyniowej klasy III
  • kurs operatora koparko-ładowarki klasy III
  • kurs operatora ładowarki jednonaczyniowej do 20 ton
  • kurs operatora walca drogowego klasa III do 8 ton

 Informacje o poszczególnych kursach znajdują się w zakładce „Projekty” -> „Kwalifikacje zawodowe budujące karierę”.

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

  • zarówno osoby pozostające bez zatrudnienia jak i osoby pracujące.
  • powyżej 18 roku życia
  • preferowane są osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym
  • zamieszkujące powiaty: skarżyski, ostrowiecki, opatowski, kielecki (bez miasta KIELCE), konecki.