Dokumenty rekrutacyjne

 

Dokumenty należy złożyć do biura projektu. (ul. Sienkiewicza 1/26, 39-300 Mielec)

Ponadto:

  • Regulamin rekrutacji powinien być parafowany na każdej stronie.
  • Dołączyć zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie ( dot. osób pracujących)
  • Dołączyć zaświadczenie z Urzędu Pracy (dot. osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy)
  • Dołączyć kserokopię ukończenia ostatniej szkoły

Do wypełnienia w Biurze Projektu pozostaje Test wiedzy – 50 pytań z podstaw obsługi komputera.