KURS KOMPUTEROWY ECDL ! REKRUTACJA TRWA !!

Zapraszamy do udziału w projekcie !

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które:
-zamieszkują województwo podkarpackie (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego);
-są osobami w wieku powyżej 25 roku życia o niskich kwalifikacjach (co najwyżej wykształcenie ponadgimnazjalne) są osobami w wieku powyżej 50 roku życia, niezależnie od wykształcenia
-bezrobotne jak i pracujące

* koszt udziału w projekcie dla osób pracujących jest w 90% współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, osoby pracujące są zobligowane wnieść wkład własny w wysokości 216,87 zł (10% wartości kursu).
Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt wynosi: 439 173, 90 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

REKRUTACJA TRWA!

Komplet dokumentów znajduje się w zakładce „Projekty” -> „Kompetencje ICT” -> „Dokumenty do pobrania”

Dokumenty należy złożyć do biura projektu. (ul. Sienkiewicza 1/26, 39-300 Mielec)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *